بیانیه ها

بیانیه برای هجده تیرماه

بیانیه برای هجده تیرماه هیجدهم تیرماه، یادآور شجاعت جوانانی است که به مانند کاوه، در مقابل ضحاک و برای رسیدن به دمکراسی و آزادی قد علم کردند. چهارده سال پیش در چنین روزی، بسیج و نیروهای لباس شخصی، به وحشیانه ترین شکل ممکن، به دانشجویان حمله کردند و آنها را به خاک و خون کشیدند. بدون شک اعمال […]