بیانیه ها

بیانیه: اعدام دسته جمعی شهروندان

ملت بزرگ ایران شورای ملی ایران با نهایت اندوه، موج اعدامهای گسترده اخیر توسط جمهوری اسلامی را محکوم نموده و از جامعه بیدار ایران تقاضا دارد تا با قرار گرفتن در کنار بستگان زندانیان سیاسی و ابراز همدردی با قربانیان رویدادهای اخیر در بلوچستان وکردستان، از دادخواهی های بحق آنان پشتیبانی نمایند و از کشتار […]