اخرین مطالب گفتگو

برنامه زمان انتخاب، با حضور بهشاد هستی بخش، هموند شورای ملی ایران

برنامه زمان انتخاب، با حضور بهشاد هستی بخش، هموند شورای ملی ایران میهمان برنامه : بهشاد هستی بخش ، کنشگر حقوق بشر و فعال سیاسی ____________ زمان انتخاب: مبارزه بدون خشونت و نقش احزاب در اینده سیاسی ایران (اجرای زنده در 10/3/15) دوم اکتبر زادروز ماهتما گاندی روز جهانی مبارزه بدون خشونت نامگذاری شده است. […]

اخرین مطالب گفتگو

حضور آقای هستی بخش، هموند شورای ملی ایران در برنامه زمان انتخاب

زمان انتخاب/برنامه بیست و یکم/تفاوتهای فهم سیاسی و سیاست زدگی در جامعه مهمانان : بهشاد هستی بخش ونیک آهنک کوثر زمان انتخاب/برنامه بیست و یکم/تفاوتهای فهم سیاسی و سیاست زدگی در جامعه from افق ایران on Vimeo.