نامه ها

نامه به دبیرکل سازمان ملل، درباره آقای بروجردی، روحانی مدافع سکولاریسم: 

_______________________________ تاریخ: بیست و چهارم جولای ٢٠١۴ به عالیجناب بانکی مون، دبیر کل محترم سازمان ملل،  ————————–————— موضوع: کارزار بین المللی برای آزادی آقای بروجردی از زندان ایران. ————————–————— عالیجناب، من نیز به هموطنانم می پیوندم، و از جامعه جهانی می خواهم تا از کارزار ما، برای آزادی فوری آیت الله بروجردی از زندان، حمایت […]