اخرین مطالب گفتگو

برنامه هفتگی شورای ملی ایران -جمعه سیاه

کارشناس برنامه دکتر رضا مریدی نماينده پالمان انتاريو حوزه ريچموند وزيرامور دانشگاههاى علمى و كالجها و وزارت پژوهشهاى علمى و نواورى رئيس كميته اموزش و اقتصاد در هيات دولت تاریخ پخش ۲۲ نوابر ۲۰۱۵ برنامه هفتگی شورای ملی ایران -جمعه سیاه from افق ایران on Vimeo.