اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی در رسانه افق ایران – ماراتن مذاکرات- بیست و یکم تیر ۱۳۹۴

برنامه شورای ملی در رسانه افق ایران – ماراتن مذاکرات- بیست و یکم تیر ۱۳۹۴ ——— مهمان: دکتر منصور کشفی هموند شورای ملی ایران ——— بررسی نامه ریاست محترم شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی به گروه 1+5 و مردم بزرگوارایران -یرنامه شورای ملی در رسانه افق ایران – ماراتن مذاکرات- بیست و یکم تیر ۱۳۹۴ […]