اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- تنش بی سابقه در رابطه با دو کشور ایران و عربستان

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- تنش بی سابقه در رابطه با دو کشور ایران و عربستان کارشناس برنامه: دکتر علی رضا نوری زاده مدیر پژوهشهای ایران و عرب برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- تنش بی سابقه در رابطه با دو کشور ایران و عربستان from Ofogh Iran on Vimeo.

اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران با موضوع آغاز سال تحصیلی

برنامه شورای ملی ایران آغاز سال تحصیلی در ایران ——- کارشناس : دکتر مرجان روحانی روانشناس بالینی و هموند شورای ملی ایران برنامه شورای ملی ایران آغاز سال تحصیلی در ایران from افق ایران on Vimeo.

اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران با موضوع آزادی بیان

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران با موضوع آزادی بیان مهمان اول : آقاى تام هنيفررئيس هيت مديره سازمان روزنامه نگاران براى ازادى مطبوعات در كانادا مهمان دوم مرتضى عبدالعليان خبر نگار و زندانى سابق يكى از اعضاى هيت مديره همان سازمان شورای ملی ایران from افق ایران on Vimeo.

اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش دوازدهم

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش دوازدهم در بند ششم منشور شورای ملی جدایی دین ازحکومت آزادی همه ادیان و باورها آمده است دراین برنامه نگاهی داریم به منشور شماره شش شورای ملی و لزوم جدایی دین از حکوت کارشناس برنامه : بهشاد هستی بخش کارشناس علوم سیاسی و هموند شورای ملی […]