اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران جنگ ۸ساله ایران وعراق و چگونگی پذیرش قطعنامه ۵۹

میهمان برنامه ایرج مصداقی نویسنده فعال سیاسی نيمه تابستان ١٣٦٧ خورشيدى جمهورى اسلامى بعد از ٨ سال جنگ بى نتيجه در حالى ، قعطنامه ٥٩٨ را پذيرفت كه بر اساس تخمين كارشناسان ميلياردها دلار ضرر و خرابى ناشى از جنگ نصيب ايران كشورمانشد . اين جدا از كشته شدن هزاران جوان و ٣٦٠٠كودك دانش آموزى […]