اخرین مطالب گفتگو

برنامه تلویزیونی شورای ملی ایران – اصلاح طلبی و اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی

کارشناس برنامه ایرج مصداقی – نویسنده وفعال حقوق بشری شورای ملی ایران معتقد است که این حکومت و این سیستم و این قانون اساسی هرگز و هرگز قابل اصلاح نبوده و نخواهد بود و ما این جریان را عنی اصلاح طلبی را ضد منافع ملی و آزادی ملت ایران میدانیم و معتقدیم تنها راه نجات […]