اخرین مطالب گفتگو

بررسی اثرات مثبت و منفی توافق هسته ای در برنامه شورای ملی ایران

بررسی اثرات مثبت و منفی توافق هسته ای در برنامه شورای ملی ایران ——— کارشناس: دکتر عطا هودشتیان پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در مونترال—مهمانان: مریم موذن زاده ، نوشین مشکاتی و نیک آهنگ کوثر ________   بررسی اثرات مثبت و منفی توافق هسته ای در برنامه شورای ملی ایران from افق ایران […]