بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در رابطه با گروگانگیری در سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸

در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، گروهی «گروگانگیر» به سفارت آمریکا در ایران حمله کردند، و کارمندان سفارت خانه را به گروگان گرفتند. این رفتار بی شرمانه و زننده، با حمایت سران رژیم اسلامی و در راس آنها، آیت الله خمینی روبرو شد. برای درک ابعاد این جنایت، توجه به نکات ذیل ضروری است: یک- سفارت یک […]