اخرین مطالب گفتگو

برنامه تلویزیونی هفتگی شوراى ملى ايران -بحران اقتصادی و ورشکستگی بانکها در ایران

کشور ایران در بسیاری از محصولات و کالاهای مصرفی،ذخایر معدنی و غیره دارای مزیت مطلق و در بسیاری دیگر دارای مزیت نسبی بوده است و بدلیل بی کفایتی حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی و همچنین عدم مدیریت صحیح هدفمند،بسیاری از این مزیت ها را از دست داده و نظام اقتصادی کشور به چرخه فقر تبدیل شده […]