نامه ها

نامه به دبیرکل سازمان ملل و اعلام خطر درباره سلامت بانو نرگس محمدی

Download PDF به: عالیجناب بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، تلاش بین المللی برای آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی از زندان جمهوری اسلامی،   عالیجناب، ما جامعه بین المللی را ترغیب می کنیم تا خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، زندانی سیاسی، از زندان اوین شوید. ما به شدت نگران جان […]