گفتگو

گفتگوی اختصاصی ریاست شورای ملی ایران با روزنامه «الشرق الأوسط» / ۱۷ مه ۲۰۱۵

فرزند شاه ایران به «الشرق الأوسط»:  بدون از بین رفتن رژیم ایران، ثبات در منطقه نخواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد که او «حاضر است از کشورهای جهان عرب دیدن کند، چون منافع واهداف مشترکی که ما را با هم پیوند می زند، بیش از آن است که ما را از هم جدا کند». […]

گفتگو

گفتگوی ویژه ریاست شورا با نشریه پارلمان فرانسه

نشریه مجلس ملی فرانسه برای دولتمردان و نمایندگان مجلس منتشر می شود.________________در این ماه، گفتگوی ویژه ایی با شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با دیدگاه و نگرش ایشان نسبت به مسائل روز ایران و ارتباط با غرب و چگونگی گذراز نظام جمهوری اسلامی داشته است. ———————–به نقل از مصاحبه کننده آقای کریستیان ملارد، سخنان ایشان بسیار […]