اخرین مطالب بیانیه ها

هفتم آبان، روز کورش، نماد صلح ایران زمین برهمگان شاد باد

کورش نماد صلح است، رژیم نماد ظلم است کورش ایران زمین ، نماد صلح زمین آپارتاید، اختلاس، چپاول، حیا کن ، کشورم را رها کن   انتخابات آزاد می خواییم، سرزمین آزاد می خواییم   انتخابات آزاد، آرمان ملی ماست   زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد