گفتگو

کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه انتخابات جمهوری اسلامی -بخش دوم

کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه انتخابات جمهوری اسلامی -بخش دوم این برنامه با میزبانی آقای مهدی آقازمانی و خانم سحر امانی با حضور میهمانان نیک آهنگ کوثر – دکتر امیرحسین ایرایی – پرویز کاردان – بیژن خلیلی – نازیلا گلستان – رضا پیرزاده – امیر برادران و علی خسروی و همچنین با حضور تلفنی […]