هموندان دفتر سیاسی

دکتر امیرحسین مهدی ایرایی

من امیر حسین مهدی ایرایی هستم .در سال ۱۳۳۹ در تهران و یک خانواده نظامی متولد شدم.پدرم سرهنگ تمام در شهربانی شاهنشاهی بود ،تنها فرزند بودم و به واسطهٔ شغل مرحوم  پدرم در نقاط مختلف ایران مانند کردستان و گیلان دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی را گذراندم .در سال ۱۳۵۷ دیپلم گرفتم و در همان […]