اخرین مطالب گفتگو

برنامه هفتگی شورای ملی ایران: چشم انداز اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن توافق اخیر

موضوع : چشم انداز اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن توافق اتمی ،مشکلات و واقعیتها کارشناس برنامه : دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان -استاد دانشگاه در نيويورك تاريخ پخش ١٦ نوامبر ٢٠١٥ بی شک اقتصاد و معیشت مردمان یک جامعه ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.در یک  حکومت سالم و پویا اقتصاد نیز از این امر طبیعت […]