بیانیه ها

اعلام یک هفته عزای ملی در اعتراض به کشتار جمعی زندانیان

نوزهم آبان هزار و سیصد و نود و دو بیانیه شورای ملی ایران در پشتیبانی از اعلام یک هفته عزای ملی در ایران در اعتراض به کشتار جمعی زندانیان نه به اعدام، نه به خشونت، و نه به جنایت علیه بشریت در ایران بدینوسیله به اطلاع هم میهنان گرامی می رساند که شورای ملی ایران، ضمن محکوم […]