نامه ها

بیانیه شورای ملی ایران در رابطه با اعدام بانو ریحانه جباری

جنایات رژیم هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم، آنچنان قلب همه انسان ها را به درد آورد که سنگ بنای تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گذارده شد، و اکنون رژیم اسلامی، رفتار مشابهی را پیشه کرده است. اعدام هر کدام از هموطنان ما، به هر عنوان و اتهامی، زخمی بر کرامت انسانی تمامی شهروندان ایران […]