بیانیه ها

شورای ملی ایران، سالروز انقلاب سفید را گرامی می دارد.

دانلود به صورت پی دی اف: بیانیه شورای ملی ایران انقلاب سفید شورای ملی ایران، سالروز انقلاب سفید را گرامی می دارد. عدالت اجتماعی و برابری شهروندان، بنیان شکل گیری جامعه مدنی و مدرن است، و یکی از مهمترین سدهای پیش روی جامعه ایران، برای نیل به این هدف، وجود نظام ارباب-رعیتی در کشور بوده است. […]