بیانیه ها

من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه بر می خیزند

درود بر مردم هشیار و بیدار که حرکت های اعتراضی و خودجوش خود را در برابر ستمگری های رژیم مستبد جمهوری اسلامی پی می گیرند. فریاد شعارهای شهروندان اصفهان و تهران، در مقابل دادگستری و مجلس شورای اسلامی برای برقراری برابری و امنیت در کشور و در اعتراض به اسیدپاشی بر چهره دختران جوان اصفهانی […]