Uncategorized

تجمع برگزار شده توسط کمیته محلی شورای ملی ایران در استرالیا

تجمع برگزار شده توسط کمیته محلی شورای ملی ایران در استرالیا: تصاویری از تجمع ایرانیان در سیدنی، در اعتراض به وضعیت وخیم آلودگی هوا در نقاط مختلف ایران، و بی کفایتی سران رژیم ایران. Post by ‎شورای ملی ایران‎.