اخرین مطالب گفتگو

از انکار هولوکاست توسط جمهوری اسلامی تا جایزه صلح به یک شاهزاده ایرانی

ميهمانان برنامه : نازيلا گلستان از دفتر سياسى شوراى ملى ايران منشه امير كارشناس امور خاورميانه نيك آهنگ كوثر كارتونيست حکومت فاشیستی هیتلر در جنگ جهانی دوم با بر پایی کوره های انسان سوزی قریب شش میلیون یهودی بی گناه را از میان برد .میلیونها تن نابود شدند صرفا به واسطه جنون یک روان پریشی […]