اخرین مطالب اطلاعیه بیانیه ها

آگاهی نامه: برگزاری مجمع عمومی شورای ملی ایران- بیست و پنجم جولای ٢٠١٥، برابر با سوم امرداد ٩٤

  – آگاهی نامه: برگزاری مجمع عمومی شورای ملی ایران «بیست و پنجم جولای ٢٠١٥، برابر با سوم امرداد ٩٤ » به آگاهی می رساند که مجمع عمومی شورای ملی ایران در تاریخ فوق، با حضور هموندان شورای ملی ایران به صورت «نیمه مجازی» تشکیل شد. در طی این نشست، هموندان کمیته های محلی لندن، […]