انتشارات

آپارتاید در ایران: تاثیر روانی تبعیض و ظلم و ستم علیه زنان در ایران- دکتر فرخ دیلمی

دانلود به صورت پی دی اف .- [rev_slider Articlebydrdilamiaprtid] – آپارتاید در ایران « تاثیر روانی تبعیض و ظلم و ستم علیه زنان در ایران» دکتر فرخ دیلمی مشاور شورای ملی ایران-کمیسیون گذار آپریل ۲۰۱۵ پیش درآمد: رضا شاه عامل اصلی در انتقال تاریخی ایران از نظام سنتی به یک مدرنیته بود. او با آزاد […]