اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: آرمان های ملی یا مطالبات جمهوری اسلامی

دانلود به صورت پی دی اف « آرمان های ملی یا مطالبات جمهوری اسلامی» هم میهنان گرامی، برداشته شدن تحریم های اقتصادی و مالی بین المللی که به دلیل سیاست های بحران زا و جهان ستیز جمهوری اسلامی بر ملت ایران تحمیل شده بود، می تواند جای بسی خوشنودی را به همراه داشته باشد. کارنامه […]