کمیته موقت

کمیته موقت هماهنگی و تدارکات برای تشکیل شورای ملی ایران

شورای ملی ایران، تشکلی کاملا دمکراتیک! سه ویژگی شورای ملی ایران: یک- هر شهروند ایران می تواند در آن عضو شود، دو- هر شهروند ایران، می تواند دارای سمت های گوناگون در شورای ملی ایران شود، سه- تنها یک هدف را دنبال می کند، آن هم برگزاری انتخابات آزاد در ایران است تاریخچه کمیته موقت: […]

کمیته موقت

امضا کنندگان فراخوان برای تشکیل شورای ملی ایران

تا قبل از تشکیل مجمع موسس شورای ملی ایران، بیش از چهل و چهار سازمان سیاسی و مدنی، و همینطور بیش از شانزده هزار نفر از شهروندان ایرانی، با امضای منشور پیشنهادی، خواستار تشکیل ؛ شورای ملی ایران گشتند، در زیر اسامی آنها به ترتیب آمده است اسامی اشخاص حقیقی به ترتیب تاریخ، ثبت نام […]

کمیته موقت

بیانیه هشت فرودین کمیته موقت

بیانیه ۸فروردین ۱۳۹۲ ۸فروردین ۱۳۹۲ ۲۸ مارس ۲۰۱۳ هم میهنان گرامی، کمیته موقت هماهنگی متشکل از گروه ها و نیروهای گوناگون سیاسی ـ مدنی داوطلب، به تدریج و به مرور زمان، بمنظور تشکیل«شورای ملی ایران» و با عنوان بدیلی دمکراتیک، فراحزبی و فراجناحی، در مقابل دیکتاتوری جمهوری اسلامی، شکل گرفت. به همین منظور، اعضای کمیته […]

کمیته موقت

سپاس نامه کمیته موقت هماهنگی

بدینوسیله ﮔﺮوه ﺗﺪارﮐﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﺳﺲﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﺮان، از تمامی همیارانی که صادقانه، و از دل و جان، برای برپایی با شکوه مجمع موسس شورای ملی، تلاش کرده اند، سپاسگزاری می نماید. بدون شک، هدف همه این عزیزان، برداشتن قدمی برای بهبود شرایط دهشتناک کنونی در داخل کشور است و این عزیزان، بدون هیچ ادعا […]

کمیته موقت

اعلام پایان کار کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ایران

پیش بسوی تشکیل شورای ملی ایران ۸فروردین ۱۳۹۲ ۲۸ مارس ۲۰۱۳ هم میهنان گرامی، کمیته موقت هماهنگی متشکل از گروه ها و نیروهای گوناگون سیاسی ـ مدنی داوطلب، به تدریج و به مرور زمان، بمنظور تشکیل«شورای ملی ایران» و با عنوان بدیلی دمکراتیک، فراحزبی و فراجناحی، در مقابل دیکتاتوری جمهوری اسلامی، شکل گرفت. به همین […]

کمیته موقت

بیانیه کمیته موقت هماهنگی پیرامون تاریخ برپایی مجمع موسس شورای ملی ایران

چهارشنبه۱۶ اسفند ۱۳۹۱۶ مارس ۲۰۱۳در پاسخ به انتظارات گسترده ملی و مردمی در داخل و خارج از ایران و در نظر داشتن وضعیت حساس کشور اعم از امور داخلی و یا تحولات منطقه ای، کمیته موقت هماهنگی و تدارکات برای تشکیل شورای ملی ایران، طی جلسه فوق العاده روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه سال […]

کمیته موقت

دعوت به ارائه پیشنهادات

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۱۴ نوامبر ۲۰۱۲هم میهنان گرامی،حمایت شما با گذاشتن امضاها درتارنما و برگه فیس بوک فراخوان شورای ملی چشمگیر بوده است. جهت اطلاع شما هم میهنان گرامی، کمیته موقت هماهنگی متشکل از کنشگران، گروه ها و نیروهای متکثر داوطلب پس از گذشت یک ماه و نیم از انتشار فراخوان ملی، با پیوستن نیروها […]