اخرین مطالب بیانیه ها کارزار خلیج فارس

نامه شورای ملی ایران به دبیرکل سازمان ملل درباره جعل نام خلیج فارس

پیوند به فایل پی دی اف دبیر کل گرامی سازمان ملل متحد عالیجناب بان کی مون همانطور که جنابعالی می دانید، نام های جغرافیایی ریشه در فرهنگ محیطی ملل از گذشته تا امروز دارند که در گذر زمان با تکامل جامعه شهروندی، شکل گیری گویش های محلی، توسعه و تنوع فرهنگی، تاریخ و تمدن هر […]