صفحه شخصی هموندان شورای عالی

نقش شورای عالی

شورای عالی بر فعالیت های دفتر سیاسی و هموندان دفتر سیاسی نظارت می کند. این نظارت برای بدست آوردن اطمینان در راستای تصمیمات سیاسی و فعالیت ها و عملکرد های آن نهاد بر پایه رهنمون ها و تصمیمات کلیّ تعیین شده می باشد. در صورت پیش آمدن نارسایی در دفتر سیاسی، شورای عالی می تواند […]

صفحه شخصی هموندان شورای عالی

حیدر بیدخت

سن ۶۰ بدرستی و صداقت در زندگی باورمندم و هیچ چیز بهتر از دیدن شادی مردم برایم نیست. من حیدر بیدخت متاهل دارای سه فرزند می باشم و مدت ۳۲ سال است که از مام مادری بدود می باشم و ۲۸ سال است که مقیم استرالیا هستم بزرگترین هدفم نجات کشور از دست متجاوزین و […]

صفحه شخصی هموندان شورای عالی

حامد تهرانی، هموند شورای عالی

اینجانب حامد واحدی (حامد تهرانی)، کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر، ۳۰ ساله، دارای تابعیت ایرانی و زاده شهر تهران، ساکن در شهر کلن آلمان، دانشجوی سال آخر رشته هوا فضا، عضو موسس و سخنگوی کانون دانشجویان موج سبز کلن، از اعضای تشکیل دهنده کنگره دموکراسی خواهان سبز ایران در پاریس، عضو شورای مرکزی، بنیاد […]

صفحه شخصی هموندان شورای عالی

رضا شیلسر، هموند شورای عالی

عضویت در شورای عالی-شورای ملی ایران (دور اول)  عضویت در مجمع موسس شورای ملی ایران  عضویت در کمیته موقت شورای ملی ایران.  من رضا شیلسر متاهل دارای دو فرزند، ساکن سیدنی استرالیا می باشم. بزرگترین آرمانم، رهائی کشورم از بند اسارت و آزادی مردم ایران و رسیدن به پای صندوق های رأی و انتخابات آزاد […]

صفحه شخصی هموندان شورای عالی

دکترهوشنگ لاهوتی

عضویت در شورای عالی- شورای ملی ایران  عضویت در کمیسیون زیست بوم و فرهنگ دکترهوشنگ لاهوتی، پژوهشگر ،استاد ارشد، زیست شناس سلولی و مولکولی (غدد درون ریز مولکولی) عضو کادر علمی و پزشکی دانشگاه سیدنی − استرالیا ۶۴ سالچکیده مشخصات فردی؛ = سال ۱۳۲۸ در آبادان متولد شدم، تحصیلات ابتدایی ومتوسطه خود را در آبادان […]