معرفی دفتر سیاسی

معرفی دفتر سیاسی

شرح وظایف دفتر سیاسی دفتر سیاسی نهادی اجرایی است که با تکیه بر بازوهای اجرایی خود یعنی کمیسیون ها و کمیته های محلی با پایبندی به منشور شورای ملی ایران در دو سطح فعالیت می کند: ۱‒ سیاست های کلان ارائه شده از سوی ریاست شورای ملی ایران را به مرحله اجرا در می آورد. […]