اخرین مطالب

بخش روابط عمومی و رسانه

بخش روابط عمومی: مسئول و اعضای بخش روابط عمومی، از هموندان فعال شورای ملی بوده که از سوی دفتر سیاسی انتخاب می شوند.  شرح وظایف این بخش به شرح زیر است: ۱. تولید برنامه های رادیو و تلویزیون، ۲. تشکیل نشست های هفتگی در پالتاک، وبکس یا اسکایپ، به منظور ارتباط منسجم و برنامه ریزی شده با مخاطبین و هواداران شورای ملی […]

اخرین مطالب گزارش حقوق بشر در ایران

اعلام نگرانی سازمان عفو بین الملل درباره اعدام کودکان

سازمان عفو بین الملل هشدار می دهد: آمار اعدام کودکان در سال جاری، نسبت به سال قبل، دوبرابر شده است، رژیم ایران می بایست این روند نگران کننده را متوقف کند! سازمان عفو بین الملل: مقامات رژیم ایران می بایست اعدام مرد جوانی که در زمان کودکی به جرم اتهامی دست زده است را متوقف […]