اخرین مطالب گفتگو

برنامه تلویزیونی آوای مردم، با حضور بانو وانشا رودبارکی، هموند شورای ملی ایران

آوای مردم، برنامه پنجم موضوع برنامه: هشتم مارس، روز جهانی زن، با حضور وانشا رودبارکی، هموند شورای عالی-شورای ملی ایران آوای مردم from افق ایران on Vimeo.

اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران، بخش یازدهم، نقشه راه شورا

برنامه شورای ملی ایران، بخش یازدهم، نقشه راه شورا با حضور آقای رضا پیرزاده، و دکتر ایرایی، هموندان شورای ملی ایران برنامه شورای ملی ایران، بخش یازدهم، نقشه راه from افق ایران on Vimeo.

اخرین مطالب گفتگو

برنامه زمان انتخاب با حضور هموند شورای ملی ایران: روا داری مذهبی در آینده ایران

برنامه زمان انتخاب، بیست و چهارم ژانویه 2015/ موضوع : روا داری مذهبی در آینده ایران مهمان برنامه: بهشاد هستی بخش کارشناس علوم سیاسی برنامه زمان انتخاب، بیست و چهارم ژانویه 2015 / موضوع: روا داری مذهبی در آی from افق ایران on Vimeo.

اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران رسانه افق ایران با موضوع تمامیت ارضی کشور

رسانه افق ایران، برنامه شورای ملی ایران برنامه شورای ملی ایران رسانه افق ایران با موضوع تمامیت ارضی کشور برنامه شورای ملی ایران رسانه افق ایران با موضوع تمامیت ارضی کشور from افق ایران on Vimeo.

اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران / موضوع: نه به اعدام

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران / موضوع: نه به اعدام مهمان ها: آقای دکتر امیری مقدم، اردشیر دولت و افشین افشین جم ——- دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ ———–

اخرین مطالب نامه ها

اعتصاب غذا را بشکنید: درخواست از آقای کاظمینی بروجردی برای پایان دادن به اعتصاب غذا

اعتصاب غذا را بشکنید؛ درخواست از آقای کاظمینی بروجردی برای پایان دادن به اعتصاب غذا: آقای کاظمینی بروجردی در ترویج سکولاریزم ( جدائی دین از حکومت)، و آزادی‌های اولیه از دست رفته، بی‌ عدالتی، فساد، جنایات جمهوری اسلامی سال هاست در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت شکنجه قرار گرفته و در شرایط بسیار دشواری به سر […]