اخرین مطالب پیام ها

خطاب به مردمان جهان آزاد: با مردم ایران همسو شوید

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی‌غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

سعدی

در فاجعه ی آتش سوزی سینما رکس آبادان در شب هنگام ۲۸مرداد۱۳۵۷ توسط انقلابیونِ به رهبری بنیانگذاران جمهوری اسلامی، ۴۲۰ شهروند آبادان در حین تماشای فیلم در آتش سوختند. در طول جنگ خانمانسوز هشت ساله ی عراق برعلیه ایران، هزاران هزار شهروند دلاور خوزستانی چه مرد و چه زن کشته و یا آواره شدند. به سبب سدسازی های بی رویه، نبود مدیریت کارامد و صنعت پولساز سدسازی توسط سپاه پاسداران، شاهد مرگ تدریجی تالاب های منطقه از جمله بختگان، تشک، کافتر، مهارلو، هامون و چغاخور، گاوخونی، جازموریان و رود کارون بوده ایم. مردمی که در منطقه ی ثروتمند و نفت خیز ایران از بی آبی و هوای آلوده‌ ی پر از گرد و غبار در رنج هستند.

در ماهی که گذشت، باردیگر شاهد فاجعه ای دیگر و فروپاشی برج متروپل در آبادان بودیم. تراژدی های پی در پی که به سبب فقدان تدبیر و ناکارآمدی مافیای دزدسالار و تمامیت خواه ولایت فقیه رخ می دهد.این ریزش بر اثر شکست سازه‌ای به خاطر نقض ضوابط فنی و استانداردهای سازه‌ای بود. ساختمانی که از ماه‌ها قبل هشدار داده شده بود که پروژه ۱۰ طبقه نوساز متروپل آبادان فرو می‌ریزد؛ همین اتفاق هم افتاد و به دلیل ریزش ساختمان ده ها نفر کشته و مجروح شدند و همچنان تعداد نامشخصی در زیر آوار هستند.

ساختمانی که از ماه‌ها قبل در موردش هشدار داده شده بود که پروژه ی۱۰ طبقه ی نوساز متروپل آبادان فرو خواهد ریخت.

خوزستان سرزمین دلاور زنان و مردان حماسه آفرین، میراث گرانقدر و تاریخ ارزنده ایران زمین، بهشت تمدن و پاره ای از قلب ایران است. در حالی که یک ایران در عزای آبادان به پا خاسته است، مقامات حکومتی به جای رسیدگی و پاسخگویی به مردم ستمدیده آبادان، در ورزشگاه آزادی جشن سرود «سلام فرمانده» برپا می کنند. سرودی از پروپاگاندای حکومتی، برگرفته از الگوی نازی های هیتلر آلمان، کودکان را مجبور به خواندن سرودی در وصف ولایت فقیه علی خامنه ای کردند.

سه هفته از اعتراضات مردم نسبت به این فاجعه ی انسانی می گذرد. نیروهای حکومتی به جای پاسخگویی با باتوم و فشنگ با مردم صلح جو برخورد می کنند.

روی سخن ما امروز با مردمان جهان آزاد است، ما از مردمان خوب ایالات متحده آمریکا، مهد دمکراسی نوین، شهروندان فرانسه، مهد روشنایی، شهروندان انگلستان، کهن دمکراسی جهان و دیگر مردمان آزاد جهان می پرسیم: چه بر سر ارزش های حقوق بشر آمده است؟

فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی گویای واقعیت در خیابان های ایران است. مردمی صلح جو با دستان خالی برای دستیابی به حقوق شهروندی خود در برابر سرکوب خونین آپارتاید جمهوری اسلامی، سه هفته است که در خیابان ها هستند. دولت های منتخب کشورهای دمکراتیک شما که مدعیان حقوق بشر در جهان هستند، بر کرسی های اتحادیه ی اروپا و سازمان ملل نشسته اند و برای آینده مردمان جهان تصمیم گیری می کنند، سکوت برگزیده اند و در برابر حکومتی گروگان گیر چشم بر نقض فاحش حقوق بشر بسته اند. در برابر حکومتی گروگان گیر چشم بر نقض فاحش حقوق بشر بسته و سکوت برگزیده اند.

جمهوری اسلامی با استفاده از وتوی روسیه در سازمان ملل، از هرگونه جنایتی در خاورمیانه دریغ نکرد. در سال ۸۸، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در برابر سرکوب خشونت بار حکومت سکوت را برگزیدند. در اعتراضات ابان ۹۸، ۱۵۰۰ شهروند ایرانی را در طی سه روز به رگبار می بنند و صدها نفر را زندانی می کند. اکنون در خیابان های آبادان خون برپاست و مردم در سراسر ایران با عزاداران آبادان هم آوا شده اند و همچنان سکوت امریکا و اروپا برای مماشات با حکومتی ستمگر ادامه دارد.

ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، که مافیای ولایت فقیه، پول های مردم ایران را هزینه تروریسم در منطقه و جهان می کند. جمهوری اسلامی سردمدار اعدام در جهان است. معلمان شریف ایران را به سبب اعتراض سندیکایی که حق انهاست زندانی و سرکوب کرده و انها را جاسوس غرب متهم می کند.

سکوت و مماشات دولت های مدعی حقوق بشر غرب در برابر ولایت فقیه جمهوری اسلامی، برای دستیابی به مذاکرات هسته ای که سرابی بیش نیست، خاطره ی تلخی برای تاریخ بشریت خواهد بود.

ما مردمان ایران از شما مردمان آزاد جهان می خواهیم بر دولت های خود فشار وارد کنید کرده و از آن ها آنها بخواهید به مماشات با نظام دینی و دزدسالار جمهوری اسلامی که مردم ایران را به شدت سرکوب می کند، پایان دهند.

زنده باد حقوق بشر

پاینده ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

 

In the arson tragedy of the city of Abadan’s Rex movie theater on the night of August 19, 1978, by the Islamic and Leftist revolutionaries led by the founders of the Islamic Republic, 420 men, women and children burned alive while watching a movie. Over the eight-year period of Iraq’s war against Iran, hundreds of thousands of Khuzestanis, men, women, and children, were killed, maimed, or displaced. Due to faulty dam constructions, corrupt and inept management, and a kleptocratic industry owned and operated by members of the Revolutionary Guards, Khuzestanis have witnessed the gradual death of their wetlands in the region, including Bakhtegan, Tashk, Kaftar, Maharloo, Hamoon, Choghakhor, Gavkhoni, Jazmourian, and the Karun River. People in Iran’s oil-rich region suffer from water shortages and polluted air, from particulate matter and airborne dust.


In May of 2022, we witnessed another catastrophe with the collapse of the Metropol Tower in Abadan. These successive tragedies occur due to the inept and corrupt management of Khamenei’s totalitarian mafia. This particular collapse happened due to the deliberate violation of the existing building and construction codes, in order to minimize the cost and maximize the profits for the regime connected goons and criminals.

Months ago, the builders were warned by the structural engineers that the ten story Metropol building project could collapse. Ans so it did. Dozens of people were killed and injured,  hundreds are still feared missing and under the rubble.

Khuzestan is a legendary land of heroic men and women. It embodies a precious heritage and invaluable history of Iran. The central part of Iran’s ancient and long civilization. While the Iranians were mourning for Abadan, corrupt regime henchmen were celebrating the newly released “Hail to the Leader” anthem at Azadi Stadium, instead of addressing and responding to the oppressed people of Abadan. This was an obscene regime propaganda piece modeled on Nazi Germany’s Sieg Heil, comprised of young children forced to sing the praises of the Theocratic leader Ali Khamenei.

Instead of offering solutions to the people’s needs, the regime responds with intimidation, coercion, bullets, incarceration, torture and execution.

We ask the people of the free world,  the good people of the United States, the cradle of modern democracy; the good people of France, the cradle of enlightenment; the good people of United Kingdom, the world’s oldest living democracy; and all the other good free people of the world: What happened to your human rights values?

As hundreds of participant videos posted on social media tell the truth about the streets of Iran, where thousands of peaceful and unarmed, people have been in the streets for weeks demanding their freedom, justice and civil rights from the oppressive and brutal apartheid regime of the Islamic Republic, the elected governments of your democratic countries, which claim to be the arbiters of the Universal Declaration of Human Rights, in the United Nations and the European Union, remain silent and have turned a blind eye to the gross human rights abuses and violations by these international terrorists, hostage takers and extortionists masquerading as a government.

The Islamic Republic has continuously used the Russian and Chinese vetoes at the UN, to continue with its malign activities and policies in the Middle East and other regions..

In 1988, the US government and the European Union chose to remain silent in the face of violent repression in Iran.  During the protests in November 2009, 1,500 Iranian citizens were shot in three days and hundreds were imprisoned. Instead of supporting the people, the US and Europe chose appeasement of their torturers and executors.

There is bloodshed in the streets of Khuzestan now, and people from all over Iran have rallied with the aggrieved of Abadan, but the silence of the United States and Europe once gain reeks of appeasement of oppression.

Iran is one of the richest countries in the world where the Theocratic Kleptocrats spend the people’s treasure not on their welfare, needs or interest, but on exporting and supporting terrorism and mayhem in the region and the world. The Islamic Republic is the world’s leader in executions. Conscientious and dedicated  teachers are harassed, imprisoned, and beaten, and accused of being western spies.
Appeasement of the Islamic Republic, and remaining silent in the face of the gross violation of human rights by the Theocratic fascist regime, in order to negotiate another ill-conceived nuclear agreement will be remembered bitterly by the Iranian people, history and humanity.

On behalf of the people of Iran, we beseech you, citizens of the Free democracies, to urge your   governments and representatives to end their appeasement of the evil, corrupt and brutal regime of the Islamic Republic in Iran, and instead support the aspirations of the Iranian people for a free, just and democratic future.

Iran National Council for Free Elections