بیانیه ها

گسترش گفتمان ملی برای گذار خشونت پرهیز از قانون اساسی جمهوری اسلامی

از آنروز دشمن بما چیره گشت که ما را روان و خرد تیره گشت
از آنروز این خانه ویرانه شد که نان آورش مرد بیگانه شد
چو ناکس به ده کد خدایی کند کشاورز باید گدایی کند

پس از سرکوب خشونت بار مردم خوزستان، دراعتراض به چالش بی آبی در تابستانی که گذشت، این بار شاهد سرکوب خشونت بار مردم اصفهان بودیم. کشاورزان اصفهان دراعتراض به مافیای آب در زاینده رود چادرهای خود را برپا کردند تا شاید مسئولین حکومتی صدای انها را شنوا باشند. به رغم پشتیبانی جامعه روحانیت اصفهان از کشاورزان، نیروهای امنیتی و لباس شخصی های بسیجی، چادرهای کشاورزان را به اتش کشیدند، جان و چشم مردم ستمدیده را با گلوله نشانه گرفتند و زاینده رود را به زاینده خون بدل ساختند.
حسن عباسی تحلیل گر متحجر جمهوری اسلامی، دلیل اصلی خشک شدن منابع آبی ایران را بالارفتن معصیت و گناه بیان کرده است و احمد جنتی با استناد به آیات قرآن گناه را دلیل کم شدن بارش باران دانست.
این در حالی است که سدسازی‌های فراتر از ظرفیت زیست‌بوم، صنایع آب‌بر و ناپایدار، استفادهٔ بی‌رویه از منابع غیرسطحی آب با چاه‌های عمیق فراتر از حد مجاز، کشاورزی ناپایدار، نبود نظارت بر اجرای پروژه ها، تولید رانت و فساد گسترده، وجود پدیده های زمین خواری، جنگل خواری، آتش سوزی ها در جنگل ها و بیشه ها، همگی از جمله دلایلی بوده اند که در دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی، سبب گسترش بحران آب و بیابان زایی شدند.
درچنین شرایطی که عملکرد نظام مافیایی علی خامنه ای، ایران را تخریب و ویران کرده است، دزدسالاران حکومتی به جای پاسخگویی و ارائه راهبردهای لازم و کافی برای چاره جویی بحران آب، به درگیری های قومیتی دامن زدند، مردمان شریف اصفهان و چهارمحال بختیاری دربرابر سیاست های تفرقه افکن مافیای حکومتی، با ابراز پیام های همبستگی نسبت به استان همسایه، زنجیره ملی را قوی تر از هرزمانی ایجاد کردند.
 اکنون که شاهد بن بست کامل جمهوری اسلامی هستیم، پیش نیاز مسئولیت ‌پذیری مشترک، مشارکت همگانی و هم‌افزایی بخش‌های رنگارنگ جامعه سیاسی و مدنی با گسترش گفتمان ملی در راستای جنبش همبستگی ملی، برای دستیابی به حاکمیت ملی، دموکراتیک و گیتی گرا به طور مسالمت آمیز و به دور از خشونت میسر می شود.

همچنین بایسته است که مجموعهٔ نهاد‌های امنیتی و انتظامی در برابر اعتراضات خشونت‌پرهیز مردم در نواحی گوناگون ایران، نه تنها از هر گونه سرکوب و اعمال خشونت پرهیز کنند، بلکه در کنار مردم در برابر حاکمان دزدسالاری جمهوری اسلامی ایستادگی و مقاومت کنند.

پاینده ملت بزرگ ایران
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

One Reply to “گسترش گفتمان ملی برای گذار خشونت پرهیز از قانون اساسی جمهوری اسلامی

Comments are closed.