ضرورت ایجاد گفتمان ملی برای همبستگی ملی
بیانیه ها

ضرورت ایجاد گفتمان ملی برای همبستگی ملی

«ضرورت ایجاد گفتمان ملی برای همبستگی ملی»

پس‌ از گذر بیش از چهار دهه از استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی، ملت بزرگ ایران با تحریم گسترده انتخابات ۱۴۰۰، شکوهمندترین نافرمانی مدنی طی این سالیان را رقم زدند.

این پیروزی فرخنده و تاریخ ساز، نتیجه ی همت و اراده تمامی مبارزین درون ایران است که مطالبات بر حق‌شان را شجاعانه دنبال می‌کنند و لحظه ای از مبارزه با حکومت نامشروع و انسان ستیز جمهوری اسلامی دست نمی‌کشند.

پیروزی بزرگی که ثمره‌ی ‌اراده و همبستگی ملی همه مردم ایران می‌باشد، مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح بین‌المللی را از میان برده است.

حال که جهان آزاد این انتخابات فرمایشی را ساختگی می داند، بی شک از حقوق ملت ایران در راستای دستیابی به آزادی عقیده، بیان و آزادی انتخاب سیاسی، قاطعانه تر دفاع می کند.

اکنون که شاهد به بن بست کامل رسیدن جمهوری اسلامی هستیم، وظیفه نیروهای سیاسی و مدنی درون ایران این است که در چارچوب یک گفتمان ملی به همبستگی ملی دست یابند و در راستای رسیدن به حکومتی ملی، سکولار و دموکراتیک، از قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور کاملا مسالمت آمیز و به دور از خشونت گذر کنند.

ما بر این باوریم که گفتمان ملی در درون ایران رو به شکل‌گیری قرار دارد که نهایتا به تشکیل یک آلترناتیو سیاسی منتهی خواهد شد.

از سوی دیگر از تمامی شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی خارج از کشور دعوت می‌کنیم که در شرایط حساس کنونی با توجه به ضرورت ایجاد یک گفتمان ملی، از شکل گیری و تقویت آلترناتیو سیاسی درون میهن صادقانه پشتیبانی کنند و انعکاس دهنده ی صدای آنان در سطح بین المللی باشند.

پاینده ملت بزرگ ایران
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد