اخرین مطالب بیانیه ها

نوروزفرخنده باد . مهر افزون . راستی پیروز

۱۳۹۹ خورشیدی، ۷۰۴۲ میترایی، ۳۷۵۸ زرتشتی، ۲۵۷۹ هخامنشی، ۲۰۲۰ میلادی ۱۴۴۱ قمری

نوروز جمشیدی، گاهشمار باستانی هزاران ساله ایرانیان و خجسته  بهار دیگر (به-آر) بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار در سراسر جهان و بر همه مردم فلات ایران، شاد و فرخنده باد. امید سال پیش روی، سرشار از تندرستی، شادکامی و پیروزی برای همه ایرانیان باشد.

از یاد نمی بریم که چگونه فرقه تبهکار به نام خدا و دین، با چشم‌داشت بر بوم و بر ایران، بر باورهای ما تاختند و با جان و روح مردم ایران ستم روا داشتند. کشتار و ترویج خشونت، آتش افروزی و بحران‌زایی در سرتاسر جهان، سرزمین مهر را پیشتاز فرار مغزها و سرکوب اندیشه‌ها کردند، تا حساب‌های نجومی مهاجمان غارتگر در چهارگوشه جهان اندوخته شود. هویت ملی ما را خدشه‌دار کردند تا بر غرور ملی مردم ایران چیره گردند.

در سالی که گذشت، باوجود اندوه سنگینی که به سبب بی کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی، از کشتار معترضین آبان ماه، انفجار هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران تا عدم مدیریت همه گیری ویروس کرونا بر کشورمان سایه افکنده است، در این دَمادم نوروزی، شورای ملی ایران برای انتخابات أزاد، یاد جانباختگان راه آزادی و سربلندی ملت ایران را گرامی داشته و به همه هم میهنانی که به دور از خانه و خانواده هستند؛ به کودکان بی سرپناه و آواره، به زندانیان دربند نظام مستبد جمهوری اسلامی، به مادران و پدران داغدیده، به پناهجویان و هم میهنان در تبعید درود فرستاده و برای آنان که در بستر بیماری هستند، تندرستی و بهروزی آرزومند است.

ما ملتی هستیم که دولت و نظم سیاسی مبتنی بر نرم های جهانی ندارد. با أگاهی براین مهم، تنها با همبستگی و همدلی و مشارکت در مشکلات یکدیگر است که می‌توانیم این فرقه تبهکار فسادسالار را از درون تهی کنیم. با آگاهی به گذشته‌ی پربار ایرانمان، با گام‌های استوار، پایبند به ازرش‌های اندیشه و گفتار و کردار نیک، دست در دست هم دهیم و با همبستگی ملی از تاریکی و این شرایط اسفناک برون آییم.

در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است

نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد