اخرین مطالب بیانیه ها

سالگرد ترور احمد کسروی توسط فداییان اسلام

۲۰اسفند۱۳۹۸، ۱۰ مارس ۲۰۲۰

۱۲۶۹ در روز چهارشنبه، هشتم مهرماه این سال، احمد کسروی تبریزی در خانواده ای روحانی در هکماورا (حکم آباد) تبریز به دنیا آمد. نیاکانش همه ملا و پیش نماز بودند. پدرش میرقاسم از ملایی کناره گرفته و به بازرگانی پرداخته بود. مادرش خدیجه خانم، زنی بیسواد اما روشن اندیش از یک خانواده کشاورز بود.

احمد جوان دانش آموخته مدرسه طالبیه بود و در سال ۱۲۸۵ شیفته جنب و جوش مشروطه خواهی در ایران شد. او به سبب پشتیبانی از مشروطه توسط روحانیون تکفیر و خلع لباس شد. پس از دوسال همکاری با حزب دمکرات که رهبری ان با شیخ خیابانی، از انها جدا شد و به دانش خود در قضا و قانون ادامه داد تا جایگاه قاضی را در عدلیه کسب کرد. 

کسروی به زبان های عربی، انگلیسی، اسپرانتو، روسی، آذری، ارمنی، زبان پهلوی و گویش های بومی ایران تسلط داشت. او پژوهش گر نظریه پرداز و مصلح اجتماعی بود و در زمینه پژوهش های تاریخی نوشتارهای بسیاری به چاپ رسانید.

احمد کسروی با دفاعیه خود از سرپاس رکن الدین مختاری، آخرین رئیس شهربانی دوران پادشاهی رضاشاه و نجات او از مرگ برگ تازه ای در زمینه پاسداری از حقوق متهمی که جامعه خواهان محکوم شدن او به مرگ بود، گشود. یک سال بعد در سال ۱۳۲۲، گروهی از روحانیون و بازاریان از کسروی در دادگستری شکایت کردند و در نهایت در روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۲۴، ماه مجتبی میرلوحی (نواب صفوی) با همراهی فردی دیگر در نزدیکی منزل کسروی در چهار راه حشمت الدوله تهران به وی یورش برد و پس از نشاندن دو گلوله در پشت او دستگیر شدند و با پادرمیانی بازاریان و برخی از روحانیان آزاد شدند.

کسروی در مبارزه با خرافه های دینی و باورهای خردگریز تحلیل عقلانی می کرد و به باورهای عقل ستیز می تاخت. جنگ افزار او در برابر ملایانی که انها را بی فهم و بی دانش می خواند، خرد بود.

بیستم اسفند ماه ۱۳۲۴، وابستگان به گروه فدائیان اسلام که نواب صفوی برپاکرده بود، افراط گرایان شیعی در شعبه هفت دادرسی در کاخ دادگستری به احمد کسروی حمله کردند و او را در پنجاه و پنج سالگی به همراه منشی و همکارش حداد پور کشتند.

در این روزهایی که مردم کشورمان دگر بار با بحرانی دیگر « ویروس کرونا »، به سبب حاکمیت دینی و تمامیت خواه، دست و پنجه نرم می کنند، یادآور کنش و نبرد ایرانیان نام داری همچنان احمد کسروی است که در برابر خرافه و فساد دین سالار ملایان سکوت نکرد. نبرد کسروی، نبردی فکری بود. او در کنش و پژوهش تاریخ درک کرد که معضل ایران در رهایی از ملایان و خرافه های دینی است و درنهایت توسط فداییان اسلام با پشتیبانی، تحریک و فتوای روح الله خمینی، همان هایی که سرستیز با خرد، دانش، فکر و علم دارند، توسط آن نابخردان زمانه ترور شد. اینچنین بنیاد ترور در ایران بنا نهاده شد.

پاینده آزادی بیان، اندیشه و پیروزی خرد بر جهل

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

منبع: بی بی سی، رادیو فرانسه