اخرین مطالب اطلاعیه بیانیه ها

روز کوروش بزرگ در راه است “Cyrus the Great”

هفتم آبان ماه، کورش بزرگ، پس از فتح بابل، با صدور فرمان انسان محور به مردمان چهار گوشه ی جهان، نقطه‌ی عطفی در تاریخ بشریت پدید آورد.

کوروش بزرگ، شاهنشاه بنیانگذار سلسله هخامنشیان، همچون نماد کشورداری، مردم داری، آزادمنشی، خردورزی، صلح دوستی و انسان دوستی جایگاه ویژه ای را در تاریخ تمدن بشریت به خود اختصاص داده است. و این افتخار به نام ایران و برای ملت ایران در نزد جهانیان به رسمیت شناخته شده است.

بیست و پنج قرن پیش، دردورانی که توحش بر زندگی انسان ها چیرگی داشت؛ پادشاه بابل در کتیبه نبوکد نِصردوم فرمان می دهد تا صدهزار چشم را درآوردند و صدهزار ساق پا بشکنند. هزاران دختر و پسر را در آتش بسوزانند و خانه‌ها را چنان ویران کنند که دیگر بانگ زنده‌ای از آنجا برنخیزد. یا آنکه آشورنازیر پال پس از تصرف شوش افتخار می کند که ندای شادی و فریادهای انسانی به دستان وی از ایلام رخت بربست.

در چنین روزگار سیاهی، کوروش بزرگ شیوه ای نوین پیش گرفت، او با ورود به سرزمین دشمن به باورهایشان احترام گذاشت و با آمیختن اقوام، نژادها و باورها، نخستین دولت رفاه و اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی را پدید آورد. و اینچنین رفتار انسانی با دیگران را در فرهنگ ایرانی نهادینه نمود.

در طی چهاردهه گذشته، جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا مشترک های هزاران ساله ملت ایران، همانا هویت ملّی ایرانیان را با روش ها و شیوه های دروغ سازی، تحریف کتاب های درسی و سرکوب، از خاطرات تاریخ کهن این مرز و بوم پاک کند.

در سال های اخیر مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، از نمادهای ملی و کهن کشورمان سوء استفاده‌های سیاسی فراوانی برای امیال و منافع فرقه ای خود کرده اند. حسن روحانی در سفرهای خارجی خود در راستای مصلحت بی نظم جمهوری اسلامی، از تاریخ و فرهنگ باستان ایران استفاده ابزاری می کند. او در جریان سفر خود به اتریش در نشست خبری مشترکی با صدراعظم این کشور، بایاداوری “نجات یهودیان توسط کوروش کبیر”، گفته بود: «برخی از کشورهای اروپایی بدهکاری تاریخی به یهود دارند که ما به آن کار نداریم، ولی ملت یهود هم به ما بدهکار است. ما ایرانیان منجی یهود در بابل بودیم. آنها مدیون ما بودند.»

این درحالی است که در سایه دولت سودجوی حسن روحانی، روز هفت آبان مسافرین راهی آرامگاه کوروش بزرگ را با باتوم و گاز اشک‌آور  پذیرایی می‌کند که مبادا استقبال خودجوش و مردمی روز کوروش از اعیاد حکومتی پیشی بگیرد.

“شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد” روز جهانی کوروش را گرامی می‌دارد و از همه مردمان ایرانزمین دعوت می کند این روز را با شکوه بیشتر از هر سال دیگر برگزار کنند. برماست تا درکنارهم با اراده ای ملی، برای دستیابی به ارزش هایی چون مدارا، رواداری، انسان محوری و مهرورزی در محوریت شکل گیری قانون اساسی نوین کشور همسو باشیم.

این روز بزرگ را پاس بداریم!

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد