Uncategorized اخرین مطالب پیام ها

با اعتراضات هدفمند جمهوری اسلامی، اژد های هفت سر فساد، را از ایران برانیم

فراخوان یازدهم امرداد شورای ملی ایران

با اعتراضات هدفمند

جمهوری اسلامی، اژد های هفت سر فساد، را از ایران برانیم

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همه مردم ایران، اصناف و از همه کنشگران مدنی و سیاسی دعوت می کند تا به اعتراضات خیابانی بپیوندند. هم میهنان گرامی، اعتراضات می بایست در یک مسیر مشخص و هدفمند باشد.

امروز وقت آن رسیده است که شهروندان در پایتخت، در تهران، مسیر اعتراضات را به سمت و سوی صدا و سیمای میلی سوق دهند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی می بایست صدا و سیمای ملی شود. مسئولین حکومتی که با باتوم دیکتاتوری قدرت را ملک شخصی خود کرده اند، می بایست در صدا و سیمای ملی به چالش کشیده شوند. صدا و سیما می بایست صدا و سیمای مردم و نه صدای حاکمیت فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی باشد.

افزون براین، از همه شهروندان در شهرهای دیگر دعوت می شود به معترضین در برابر استانداری ها بپیوندید و مسئولین محل سکونت خود را مجبور به پاسخگویی کنید.

در همین راستا شورای ملی ایران، لازم می داندکه باردیگر چند نکته مهم را یادآوری کند:

  • از مکان های خلوت اجتناب کنید و از ایجاد تجمعات پراکنده اجتناب کنید،
  • در صورت حمله نیروهای لباس شخصی و یگان های ویژه، فرار نکنید، همدیگر را تنها نگذارید. به شکل حلقه ای با هم بمانید و سعی کنید یگان های ویژه و نیروهای مسلح را دایره وار محاصره کنید.
  • کسانی را که مورد تعقیب قرار می گیرند، پناه دهید،
  • با خود پارچه، آب و لباس اضافه به همراه داشته باشید،
  • هم میهنان خارج از کشور اطلاعات دریافتی از رسانه های رسمی را به زبان کشور سکونت خود برگردان کنند و به نمایندگان محلی خود و به همه رسانه های محلی خود ارسال کنند. صدای مردم در ایران باشیم.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همه نیروهای مسلح دعوت می کند تا به مردم بپیوندند. شما فرزندان ایرانزمین سوگند یادکرده اید که پاسداران این مرز و بوم باشید. برمردم خشونت نکنید که مردم ستمدیده ایران امروز بدون هیچ سلاح و خشونتی به دلیل ستم و جور دیکتاتور به خیابان ها آمده اند. نقش شما امروز، در این لجن زار اقتصادی که فساد حکومتی همه لایه های جامعه را به نابودی کشانده است، از هرزمانی مهم تر است.

پاینده ایران و ایرانیان

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد