اخرین مطالب پیام ها

فراخوان شورای ملی ایران: در خیابان ها و میدان های اصلی شهر می مانیم تا جمهوری اسلامی، اژد های هفت سر فساد، را از ایران برانیم

چهارم تیرماه

 

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همه مردم ایران دعوت می کند تا به گروه های معترض خیابانی بپیوندند. امشب قهرمانان ملی پوش ایران در بازی دیگر افتخار آفرینی خواهند کرد. بازیکنان ملی پوش ایران، قهرمانان اخلاق و منش ورزشکارانه و نماد تمدن ملت بزرگ ایران هستند. هم اکنون بسیاری از هم میهنان به تجمعات خیابانی پیوسته اند و تا پایان بازی ایران – پرتغال همگان به این تجمعات اعتراضی خواهند پیوست.

شورای ملی ایران لازم می داند که چند نکته مهم را یادآوری کند:

  • از خسارت زدن به اموال عمومی اجتناب کنید،
  • کسانی را که مورد تعقیب قرار می گیرند، پناه دهید،
  • به هیچ وجه تنها به خیابان ها نروید و از مکان های خلوت اجتناب کنید،
  • به میدان های بزرگ حرکت کنید و از ایجاد تجمعات پراکنده اجتناب کنید،
  • در صورت حمله نیروهای لباس شخصی و یگان های ویژه، فرار نکنید، همدیگر را تنها نگذارید. به شکل حلقه ای با هم بمانید و سعی کنید یگان های ویژه و نیروهای مسلح را دایره وار محاصره کنید.
  • با خود پارچه، آب به همراه داشته باشید،
  • هم میهنان خارج از کشور اطلاعات دریافتی از رسانه های رسمی را به زبان کشور سکونت خود برگردان کنند و به به نمایندگان محلی خود و به همه رسانه های محلی خود ارسال کنند. صدای مردم در ایران باشیم.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همه نیروهای مسلح دعوت می کند تا به مردم بپیوندند. شما فرزندان ایرانزمین سوگند یادکرده اید که پاسداران این مرز و بوم باشید. برمردم خشونت نکنید که مردم ستمدیده ایران امروز بدون هیچ سلاح و خشونتی به دلیل ستم و جور دیکتاتور به خیابان ها آمده اند. نقش شما امروز، در این لجن زار اقتصادی که فساد حکومتی همه لایه های جامعه را به نابودی کشانده است، از هرزمانی مهم تر است.

پاینده ایران و ایرانیان

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد