اخرین مطالب بیانیه ها

همراه با خوزستان، همگام با ایران

همراه با خوزستان، همگام با ایران

در راستای خیزش مردمی در خوزستان برعلیه ظلم و تبعیض حکومتی به پا خیزیم

 

چهاردهم فروردین ماه

 

باز هم خروش و گردهمایی‌های مردمی در گوشه‌ای دیگر شماری از ایران به خشونت کشیده شد. شمار زیادی دستگیر شدند و از سرنوشت‌شان اطلاعی در دست نیست. خوزستان یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور و در همان حال خزانه‌دار ثروت ملی ایرانزمین است. بیکاری و فقر گسترده در تار و پود مردم این خطه ریشه دوانده است. شهروندان خوزستانی به مانند سایر تیره و تبارهای ساکن در کشور همیشه تحت تبعیض اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند. کوچکترین اعتراض مدنی این هموطنان با شدیدترین برخوردها و مجازات‌های وحشیانه روبرو می‌شود. زندان‌های دراز مدت، شکنجه و مرگ‌های ساکت و در ادامه تهدید خانواده‌ها برای رسانه‌ای نشدن این‌گونه فجایع.

شرایط اسفناک زندانیان، محتوای پرونده آن‌ها و حتی نام وکلای احتمالی در پوشش سیاه فضای امنیتی آگاهی‌رسانی نمی‌شود.

در چند روز گذشته شاهد خروش شهروندان خوزستان بودیم. یک بی‌توجهی شاید عامدانه طی یک میان برنامه تلویزیونی آستانه صبر مردم را در هم شکست. خروش شهروندان خوزستانی نسبت به سیاست های تبعیضی حکومتی، به عملکرد ضعیف رییس سازمان محیط زیست در رسیدگی به موضوع ریزگردها، به قطعی شبکه های آب و برق، به انتقال آب از سرشاخه‌های کارون که یکی از عوامل اصلی خشکی تالاب‌ها از جمله تالاب هورالعظیم و در پی آن وقوع گرد و خاک‌ها، افزایش بیکاری، تنگدستی و فقر است، با وجود سرکوب بسیار و دستگیری‌های بسیار جنبش مردمی خوزستان متوقف نشده و تا لحظه تنظیم این بیانیه ادامه دارد.

در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی به جای تدبیر برای برون رفت از این بحران خانمانسوز، بودجه ملی را هزینه به حاشیه راندن شهروندان ایرانی کرده و با زدن اتهام‌های ناروا به هم میهنانمان، از جمله ساکنان استان‌های مرزنشین هرگونه اعتراض و حرکتی را که در جهت احقاق حقوق شهروندی‌شان بوده سرکوب و سعی کرده بذر نفاق و بدبینی نسبت به آن‌ها در فضای اجتماعی کشور ایجاد کند. وقت آن است که امروز و در این لحظات تاریخی با هم میهنان ستمدیده و رنج دیده خوزستانی همراه باشیم و با تمام نیرو پشتیبان‌شان باشیم.

هشتاد میلیون شهروند ایرانی، از تیره و تبار، از باور و اندیشه های گوناگون، همگی رنگین کمان تمدن بزرگ ایران را. تشکیل داده و یکایک ایرانیان شایسته داشتنِ زندگی آبرومند، زمینی حاصلخیز برای زیستن، هوایی برای تنفس و حقوق یکسان انسانی و شهروندی، نکته‌ای که امروزه از بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین آورده های جوامع انسانی و داشته هر فردی است و در نهایت آسایش و آرامش هستند.

شورای ملی ایران، از همه هم میهنمان در سراسر کشور می خواهد که در راستای خیزش مردمی در خوزستان برعلیه ظلم و تبعیض حکومتی به پا خیزند.

پاینده ایران و ایرانیان

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد