Uncategorized بیانیه ها

فراخوان۳: اعتصابات سراسری در سراسر ایران

دی ماه ۱۳۹۶

فراخوان ۳

 اعتصابات سراسری

در سراسر ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد به نام خیزش سراسری مردم ایران، از همه کارگران، بازاریان، کارمندان، فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران و زحمت کشان ایرانزمین که در هر مقام و منزلتی برای امرار معاش خود و خانواده مشغول خدمت به سرزمین ایران هستید، دعوت بعمل می آورد در واکنش به حاکمیت فاسد و ناشایسته جمهوری اسلامی و رهایی سرزمینمان ایران از چنگال اهریمن دست به اعتصاب سراسری بزنید.

هم میهنان سلحشور بر ماست برای آزادی یکایک زندانیان سیاسی و عقیدتی با راهپیمایی های گسترده مردمی همراه باشیم. تا دستیابی به هدف نهایی مان برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برای برقراری حکومتی ملی، شفاف و مردم سالار به مبارزه و ایستادگی ادامه می دهیم. جهان نظاره گر ماست، قهرمانان تاریخ ایران باشیم.

پاینده ملت بزرگمنش ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد