Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

یکان نیروهای مسلح ایران

دی ماه ۱۳۹۶

۲

بیا تا جهان را به بد نسپریم

به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد،

پایدار همان به که نیکی بود یادگار

 

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد به نام خیزش سراسری مردم ایران، از یکان نیروهای مسلح و بزرگمنش سرزمین مادری که در هر ارگان و لباس، و با هر درجه ای امر خطیر امنیت کشور را از شهر ها تا مرزهای آبی و خاکی و هوایی با بهای سنگین جان به عهده دارید، دعوت بعمل می آورد تا در کنار مردم به پاخواسته از ظلم و جور در برابر حاکمیت فاسد و نا شایسته جمهوری اسلامی پاسداری کنید.

تاریخ کهن ایران، فداکاری ها و تلاش های بی پروای قهرمانان و اسطوره های کشورمان را در ادوار زمان که پاسداران این مرزوبوم بوده اند، همواره ارج گذاشته است. اکنون که رستاخیز تاریخی آغاز شده و خورشید آزادی آهنگ طلوع دوباره می دمد، نقش شما در فصل جدید تاریخ ایرانمان مهم تر از هرزمانی است، چرا که دشمن نه در برون از مرزها که در داخل خانه کمین کرده تا به اعضای خانواده ایران آسیب رساند.

پلیس، رزمنده، پاسدار، بسیجی، ارتشدار باهم همگی فرزندان ایران هستیم، سلاح خود را در مقابل مردم بر زمین بگذارید تا این گلوگاه حساس تاریخی را با کمترین هزینه و پرهیز از هم میهن کشی، با مسالمت هرچه بیشتر و به دوراز خشونت پشت سر بگذاریم.

هم رزم، سلاحی که در دستان شماست برای حفظ کشور و مردم ایران و نه برای پاسداری از حفظ حاکمیت دزدسالار به دستانتان سپرده شده است. به ایران آزاد بیاندیشیم و دست در دستان مردم ستمدیده ایران سپری در برابر اهریمن باشید. جهان به شما می نگرد، قهرمان تاریخ ایران باشید.

 

پاینده یکان نیروهای مسلح ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد