Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

خروش فرزندان مشروطیت

دی ماه ۱۳۹۶

۱

 

صدای خشم فرزندان جنبش مشروطیت ایران است که دیوارهای ستم ولایتمداران جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده است. اکنون وقت آن فرا رسیده است تا پرچم جنبش مشروطیت را بر فراز قله آزادی ایران افراشته کنیم و  مشعل جمهوریت به معنای حق انتخاب شدن و  حق انتخاب کردن سرنوشت خود را به دست گیریم.

بیش از یک سده پیش ملت ایران همبسته و یک صدا برجسته ترین فصل درخشان تاریخ پرفراز و نشیب ایران برای انتقال قدرت مطلقه به ملت، تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی ایران را قلم زدند. پس از گذر چندین دهه از آغاز «دوران روشنگری و مدرنیته»، دستاوردهای جنبش مشروطه در سال ۱۳۵۷ پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، در چارچوب قانون اساسی این حکومت، که رای یا «حکم حکومتی» رهبر برای تمام ارکان حکومت «فصل الخطاب» است، زنان جنس دوم خوانده می شوند و تنها یک فرقه خاص به رسمیت شناخته شده است، به بن بست جدی روبرو گردیده است. در طی ۳۹ سال گذشته نه تنها آزادی های سیاسی به دست نیامد بلکه آزادی های اجتماعی نیز سرکوب شد و همه زیرساخت های آموزش و پرورش، فرهنگی، محیط زیستی و اقتصاد کشورمان به ورطه نابودی کشیده شد.

در برش‌های مختلف تاریخی شاید بتوان مقاطعی را نام برد که ایران‌زمین از آن‌ها بعنوان نقاط عطف در بستر اجتماعی خود نام می‌برد و بخاطر سپرده است اما بی‌شک شرایط بحرانی امروز ایران شاید یکی از پر‌اهمیت‌ترین گذرگاه‌ها و برهه‌های تاریخی برای ما ایرانیان است. هوشیار باشیم و برای فرزندان ایرانمان آینده ای درخشان را رقم زنیم. هوشیار باشیم تا اختلاس گران و دزدسالاران دگر از این برهه حساس سوء استفاده نکنند.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، خواهان تشکیل مجلس موسسان از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برای تدوین و تصویب قانون اساسی گیتی گرا و مردم سالار تحت نظارت سازمان های بی طرف جهانی است. انتخاباتی که همه گرایش ها و باورهای سیاسی و فکری بتوانند در فضایی عادلانه، سالم و امن با مردم از طریق رسانه های ملی در شرایطی برابر چشم انداز سیاسی، اقتصادی، روابط خارجه و امور فرهنگی و اجتماعی گروه خود را برای ایران فردا به مردم ارائه دهند. ما ملت ایران می بایست برای تحقق منافع ملی به ارزش های جهانشمول همانا گیتی گرایی و جدایی دین از حکومت، ایجاد برابری، تامین رفاه و امنیت همه شهروندان ایران، پاسداری از منافع بین الملل ایران و احترام به حقوق بین الملل و برقراری اقتصاد برتر، شفافیت و فسادزدایی و دمکراسی پایدار ازطریق همه پرسی ملی دست یابیم.

به ایران آزاد بیاندیشیم، جشن پیروزی بر اهریمن نزدیک است.

پاینده ملت بزرگ ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد