Uncategorized اخرین مطالب انتشارات

دانلود رایگان کتاب فسادِ قضایی نوشته یاشار پارسا

کتاب «ریشه فساد در ایران: واکاوی فسادِ قضایی» را می توانید از پیوند زیر به صورت رایگان دانلود نمایید.

در این کتاب، علت شیوع فساد در ایران مورد بررسی قرار گرفته، و نشان داده شده که چگونه نفوذ رهبر جمهوری اسلامی بر قوه قضاییه، باعث ایجاد فساد در این سامانه شده است، همچنین نشان داده شده که چگونه این فساد به دیگر بخش های حکومت و جامعه نیز تسری یافته است.

در روز ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ از این کتاب در لندن، رونمایی شد.

نویسنده در این کتاب، ابتدا به تشریح فساد و استقلال قضایی، به صورت علمی پرداخته و بعد با معرفی دقیق قوه قضاییه ایران، وجود فساد در این قوه را مورد بررسی قرار داده است. عواقب این فساد نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.

این کتاب، یک پژوهش آکادمیک است که زیر نظر اساتید دانشگاه‌های آکسفورد و آقخان انجام شده است.

 

ریشه فساد در ایران یاشار پارسا