Uncategorized

هموندان دفتر سیاسی

هموندان دفتر سیاسی
 
 
رضا پیرزاده
منتخب دفتر سیاسی در هیئت اجرایی، رابط کمیسیون بین الملل و آشتی ملی
کارشناس امور سیاسی و اقتصادی و کنشگر سیاسی از همان روز نخست برای بنیان شورای ملی ایران با شما گرامیان همراه بوده ام. همچنان براین باورم که نهاد .شورای ملی ایران، نقش محوری در تغییر برای گذر از جمهوری اسلامی به سوی برقراری دمکراسی در ایران ایفا خواهد کرد. منتخب دفتر سیاسی در هیئت اجرایی
رضا پیرزاده
 

 

 
سعید جباری

رابط کمیسیون امور بین الملل

کنشگر سیاسی، پژهشگر در أمور روابط بین الملل از سال ۱۹۷۶، کارشناس أمور بین الملل و روانشناسی سیاسی در زمینه مطالعات جنگی، انقلاب و تروریسم. مجموعه کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی وی برای موسسات تحقیقاتی بین المللی پیش از پیوستن به شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد بوده است. وی با سازمان ها و پروژه های گوناگون همکاری داشته، از جمله معاونت ریاست و کارشناس ارشد آنالیز برای مرکز توسعه دمکراسی و حقوق بشر را برعهده داشته است. افزون بر این، سعید جباری بنیانگزار و سخنگوی جنبش گاما و تولید کننده شبکه خبری و برنامه های میز گرد سیاسی بوده است.

سعید جباری

شهرزاد کریمی

 

رابط کمیسیون های محیط زیست و فرهنگ، رایزنی

روزنامه نگار، کارشناس تولید تلویزیون گرایش کارگردانی، نویسنده و پژوهشگر در زمینه امنیت خانواده و خشونت علیه زنان، همکار و برنامه ساز در تلویزیون افق ایران

شهرزاد کریمی

 

نازیلا گلستان

نماینده ویژه شورای ملی ایران در امور حقوق بشر و منتخب دفتر سیاسی در هیئت اجرایی، رابط کمیسیون نافرمانی مدنی
کارشناس سیستم های اطلاعاتی، استراتژی و مدیریت فرایند تصمیم گیری، بیش از ۱۵ سال سابقه کار در بخش تحقیقات و هفت سال مشاوره در ارتباط با استراتژی منطقه ای،کنشگر سیاسی و مدنی از جنبش دانشجویی تا به امروز. با هدف برقراری ارزش های منشور کنونی هفده ماده شورای ملی ایران از جمله حقوق بشر، لاییسیته، دمکراسی، برابری حقوق جنسیتی، آزادی بیان، آزادی باورها، آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات، آزادی سندیکاها، لغو اعدام در قانون اساسی نوین کشورمان از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برای دستیابی به دمکراسی پایدار در ایران، به تلا ش و مبارزه خود ادامه خواهم داد. 
نازیلا گلستان

 

امیر حسین مهدی ایرایی

منتخب دفتر سیاسی در هیئت اجرایی، رابط کمیسیون نافرمانی مدنی، آشتی ملی
پزشک، خدمتگزار سابق نیروهای هوایی ایران که به دلیل نافرمانی از ارزش های ضدملی ایران دستگیر و پس از تحمل زندان و شکنجه به اجبار وطن را ترک کردم.
بدون درنگ فعالیت های سیاسی خود را برای آزادی ایران در شرایط سخت دور از وطن از سر گرفتم و پس از عضویت در کمیته موقت برای تشکیل شورای ملی ایران برای بنیان و توسعه این نهاد به منظور ایجاد شرایط برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران، دست در دست یاران به پیش می رویم. 
 
امیر حسین مهدی ایرایی
 
 
زرین محی الدین
 
مسئول مرکز اداری شورای ملی ایران، رابط کمیسیون حقوق بشر
کارشناس مدیریت  و مدیراجرایی شرکت کانادایی، برنده جایزه الماس از ملکه انگلستان برای فعالیت های حقوق بشر، کنشگر سیاسی و حقوق زنان
از همان روزهایی که بسیاری از هم میهنانم در جو انقلاب زده، خواسته و ناخواسته همراه روح الله خمینی شدند،‌در صف مبارزه برای جلوگیری از این رویداد تلخ در کنار دکتر شاپور بختیار حضور داشتم و تا به امروز لحظه ای درنگ در مبارزه با جمهوری اسلامی نداشته ام.
روز هشتم مارس ۱۳۵۷ به همراه زنان کشورم در گردهمایی اعتراضی به حجاب اجباری و دیگر گردهمایی های اعتراضی شرکت داشتم و مانند میلیپون ها ایرانی دیگر مجبور به ترک وطن شدم. از آن روزها که ۳۸ سال می گذرد تا به امروز بخشی از روحم را در ایران گذاشتم و همچنان به مبارزه برای شکست جمهوری اسلامی و ارزش های ضدایرانیش ادامه خواهم داد.
 
زرین محی الدین
 
 

نوشین مشکاتی،

رابط کمیسیون محیط زیست و فرهنگ

سی سال پیشه شغلی در صنعت هوا- فضایی در آمریکا، نخستین بانوی ایرانی- آمریکایٔی منتخب “انجمن آموزش و پرورش بورلی هیلز”، عضو فعال “کمیسیون ترافیک و پارکینگ شهر بورلی هیلز” و معاون رییس “شورای ویژه تکنولوژی شهر بورلی هیلز”، عضو هییٔت مدیره سازمان غیرانتفاعی دختران شعبه لوس آنجلس “سازمان غیرانتفاعی
دختران”، عضو” شورای آموزش و پرورش” و “کمیته نوروز” بنیاد فرهنگ ، عضو “بنیاد زنان ایرانی – آمریکایٔی” و “گروه زنان بینشی(آینده نگر)” است.

کنشگر سیاسی: در شروع دوران جوانی به آمریکا برای ادامه تحصیل سفر کردم که با فاجعه ۱۳۵۷ در ایران مواجه شدم، هرگز دربرابر جنایاتی که علیه هم میهنانم در ایران روا شد سکوت نکردم و از همان روزهای تلخ فعالیت های سیاسی خود را برای برقراری حقوق شهروندی در ایران از بنیاد سازمان گاما تا پیوستن به شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد در الویت زندگی خود قرار دادم. باور دارم که دست در دست هم و به ویژه تقویت جنبش زنان در ایران می تواند تغییرات بنیادین برای ایرانی آزاد و سربلند به ارمغان آورد.

نوشین مشکاتی