Uncategorized

پیوند به بخش چهارم از اساسنامه

بخش چهارم

دفتر سیاسی (Executive Council)

ماده سیزده:

۱. دفتر سیاسی به برگردان انگلیسی (Executive Council) نهادی اجرایی است که در چارچوب منشور شورای ملی و بر اساس نقشه راه ارایه شده توسط بنیان گزار شورای ملی ایران شاهزاده رضا پهلوی، فعالیت می کند. این نقشه راه برای دستیابی به دمکراسی و آزادی در ایران در راستای کارزار آرمان های ملی شورای ملی تبلور یافته است.

 

۲. دفتر سیاسی با تکیه بر بازوهای اجرایی خود یعنی کمیسیون ها، کمیته های محلی و مرکز اداری با پایبندی به منشور شورای ملی ایران فعالیت می کند.

 

۳. دفتر سیاسی موظف است برای هر کمیسیون یک تن را بعنوان مسوول از میان هموندان خود یا دیگر هموندان شورای ملی ایران برگزیند (در صورت تایید دفتر سیاسی، هر برگزیده می تواند بیش از یک کمیسیون را پوشش دهد).

 

۴. دفتر سیاسی موظف است گزارش کاری وبرنامه های در دست اجرای خود را یک بار در ماه به صورت جامع به شورای عالی ارایه دهد. در صورت درخواست شورای عالی، دفتر سیاسی می بایست گزارش کامل تری ارایه کند.

 

۵. دفتر سیاسی موظف است به پرسش های شورای عالی پاسخ دهد.

 

۶. دفتر سیاسی موظف است تا هر سه ماه یکبار، اهداف وبرنامه های کلان خود را به شورای عالی به صورت کتبی ارسال نماید.

ماده چهارده:

۱. دفتر سیاسی دارای ۷ هموند می باشد که توسط مجمع عمومی شورای ملّی ایران برای یک دوره ی دو ساله برگزیده می شوند. شرایط هموندی در دفتر سیاسی به شرح زیر می باشد:

الف)    تسلط به زبان فارسی و دست کم به یک زبان خارجی،

ب)      محدودیت سنی ۲۵ سال تمام تا ۷۵ سال تمام

ج)       همکاری روزمره

 

۲. در صورت هفت تا منهای سه، هموندان دفتر سیاسی می توانند سه هموند دیگر را بر پایه توانایی هایشان با اکثریت آرا برگزینند.

 

۳. پس از برگزیده شدن هرهموند افزوده شده، بایستی این گزینش از طریق تارنمای رسمی شورای ملی ایران به آگاهی همگان رسانده شود.

 

۴. هیچ محدودیتی در باره شمار دوره ها در نظر گرفته نمی شود.

 

ماده پانزده:

۱. دفتر سیاسی از میان هموندان خود، سه تن را به عنوان هیئت مدیره برای مدت یک سال برمی گزیند.

 

۲. هیئت مدیره، مدیریت اجرایی أمور روزانه شورای ملی را به شرح زیر برعهده دارد:

الف) مدیریت برنامه های در دست اجرا،

ب) برگزاری و اداره جلسه های دفتر سیاسی هفته ای یک بار

ج) رسیدگی به أمور کمیسیون ها

تبصره: دفتر سیاسی می تواند در هرزمانی با رای ۴ به ۷ اعضای هیئت مدیره را تغییر دهد.

۳. نشست های دفتر سیاسی دست کم هفته ای یک بار، پس از فراخوان هیئت مدیره برگزار می شود. نشست فوق العاده بنا به تقاضای سه نفر از هموندان دفتر سیاسی ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت برگزار می شود.

ماده شانزده:

۱. هموندان دفتر سیاسی نمی توانند به مسائلی غیر از آنچه در دستور کار نشست آمده است، بپردازند. در موارد استثنایی، هموندان دفتر سیاسی می توانند در ابتدای نشست از رئیس نشست درخواست کنند موضوع تازه ای را در دستور کار نشست قرار دهد.

 

۲. تصمیمات با اکثریت ساده آرا تصویب می شوند. در صورتی که اکثریت ساده آرا به دست نیاید، هموندان دفتر سیاسی بایستی دوباره موضوع را مورد گفتگو قرار داده و رای گیری نمایند.

تبصره: چنانچه پس از دوبار رای گیری در یک موضوع خاص وبه دلیل وجود رای ممتنع، همچنان اکثریت ساده بدست نیامد، آنگاه رای ممتنع ممنوع خواهد شد.

 

۳. دستور و صورت نشست های دفتر سیاسی به دبیرخانه منتقل می شوند ودبیرخانه آنها را در اختیار دفتر سیاسی  قرار می دهد.

ماده هفده:

دفتر سیاسی می تواند مشاورینی را برگزیند و در راستای پیشبرد اهداف شورای ملی ایران از دانش و بینش آنها بهره گیرد.

 

__________________________

پیشنهاد آقای فروزنده:

۱- . Executive بخش ۴ ماده سیزده ( دفتر سیاسی به گردان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید