Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

گرامی داشت سالگرد جنبش میهنی ۱۸ تیر

۱۸ تیر۱۳۹۶

۹ژوییه۲۰۱۷

 

هژدهم تیرماه نقطه عطف تاریخ مبارزه قهرمانان میهنی پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران است. آنگاه که روح الله خمینی و هم پیمانانش با وعده آب و برق مجانی برای دفاع از مستضعفین، اعدام، ترورهای درون و برون مرزی، پاکسازی، انقلاب فرهنگی در برابر دانش و علم، پوشش اجباری، گشت های ثارالله خیابان گرد برای سرکوب شهروندان ایرانی، تحقیر، ترس، فقر و فلاکت را برای ملت ایران به همراه خود آوردند. با گذشت ۵۱۳ روز از جنایت بر علیه ایرانیان، شاهین های بلندپرواز کشورمان، با آگاهی به توحش حکومت اسلامی و آنچه می توانست در انتظارشان باشد، برای نجات هم میهنان خود از چنگال اهریمن به تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۵۹ در اقدامی نظامی جان خود را فدای ایرانی و ایران کردند. تنها به مدت ۶۵ روز پس از لورفتن قیام پایگاه شاهرخی، افسران نیروی هوایی ایران توسط جلادان جمهوری اسلامی به طرز فجیع شکنجه، زندان و کشته و اعدام شدند. پیامد فاجعه دستگیری و قهرمانان ارتش داران ایران، سوءاستفاده صدام حسین از اسارت ارتش بزرگ ایران توسط جمهوری اسلامی شد و درنهایت ارتش بعث به خود اجازه داد تا به ایران حمله کند. روح الله خمینی باورمند به جنگ همچنان نعمتی الهی برای بقای خود و نظام ولایتش با به درازا کشاندن جنگ به مدت هشت سال، بنیادها و زیرساخت های کشورمان را به نابودی کشاند و ایران و ایرانیان خسارات های جبران ناپذیری را تا به امروز متحمل شدند.

 آنگاه که عوامل و بنیانگزان جمهوری اسلامی به گمان خود با کشتار و ترور بزرگ زنان و مردان ایرانزمین، برفرش قدرت مطلق به آرامی نشسته اند، با گذشت دو دهه، فرزندان قهرمانان میهنی جنبش دانشجویی هژدهم تیرماه را آفریدند. جنبش دانشجویی که از اعتراض به تعطیلی غیر قانونی یک روزنامه آغاز شد و به جنبش خیزشی اجتماعی بدل گشت. جنبش مستقل و پویای قشر روشنفکر و جوان که با اندیشه های آزادیخواهی و با فاصله گرفتن از آرمان های دوم خرداد ۱۳۷۶ یعنی اصلاح رژیم، متبلور شد و در واقعه کوی دانشگاه، چون موجی خروشان به خیابان آمدند و بغض شکسته شده مردم ایران گشتند.

بدین ترتیب بود که جنبش دانشجویی هیجدهم تیر به نقطه عطفی بدون بدیل در تاریخ جنبش دانشجویی ایران در مبارزه با اصل ولایت فقیه تبدیل شد.

حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود که در سخنرانی ۲۳ تیر گفت: «آمده ایم که دامن دانشگاه و دانشجو را تنزیه کنیم». او اعلام کرد که تظاهرکنندگانی که به اموال عمومی خسارت زده اند، باید به عنوان دشمنان حکومت محاکمه شوند، جرمی که می تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. محمد خاتمی، رییس جمهوری وقت جمهوری اسلامی ایران، و سردار اصلاحات نظام، سر تعظیم در برابر فرمان ولایت فقیه در قلع و قمع دانشجویان فرود آورد و در سخنرانی خود در همدان، خیزش دانشجویی را شورش و اقدامی ضد امنیتی و اعلام جنگ به رییس جمهور و شعارهای وی نامید.

بدینسان عوامل ولایت فقیه، بمانند همتای خود استالین، در نیمه شب سعید زینالی را در جلوی چشمان مادرش دزدیدند، و هنوز بعد از گذشت هژده سال، از مشخص کردن این مهم که با این فرزند برومند ایرانزمین چه کرده اند، سر باز می زنند. نیروهای انصار و موتورسوارهای شخصی و زنجیر به دست، شمار زیادی از دانشجویان را کشته، مجروح کردند، و نیروهای امنیتی رژیم، به زندانی و  شکنجه کردن دانشجویان روی آورند و در نتیجه، بسیاری از دانشجویان، محروم از تحصیل و شمار زیادی ناچار به ترک وطن  شدند.

هموندان شورای ملی ایران، ضمن ادای احترام به تمامی قهرمانان قیام شاهرخی و قربانیان جنایت کوی دانشگاه، که هیچ گاه از یاد و خاطره مردم ایران پاک نخواهد شد، بار دیگر بر پیمان خود تا برگزاری انتخابات آزاد در ایران برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی دمکراتیک نوین کشور مبتنی بر گیتی گرایی و حقوق بشر، تاکید می کنند.

پاینده ایران

شورای ملی ایران