بیانیه ها

فراخوان موج ملی برای تغییر بنیادین

۳ تیر۱۳۹۶

۲۴ژوئن۲۰۱۷

 

ملت بزرگ ایران،

 

حکومت جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست استقرار در کشورمان تا به امروز، و در راستای بقای ننگین خود به هر جنایتی در نزد ملت و کشور ایران اعم از گروگان گیری، جنگ افروزی، اعدام، ترورهای درون و برون مرزی، زندان، انواع سرکوب و شکنجه، اختلاس و چپاول سرمایه های ملی نسل گذشته و حال و آینده ،دست یازیده است.

حکومت غیر ایرانی موسوم به جمهوری اسلامی، با ترویج شعارهای مردم فریب همچون «ایران، جزیره ثبات!» تلاش کرد تا بر پشتیبانی های مالی و نظامی خود از تروریسم در منطقه سرپوش بگذارد. علی خامنه ای شخص اول این حکومت به خوبی می داند هیچ پشتوانه مردمی ندارد و آنچنان در موضع ضعف و ترس قرار گرفته که برای تامین امنیت خود به دست و پا افتاده و فرمان «آتش به اختیار» می دهد.  

هم میهنان گرامی،

هم اینک که فاجعه زیست محیطی بیداد می کند و در اثر سوء مدیریت در امور کشورداری، بیشتر نقاط ایران در خشکسالی و بی آبی به سر می برند، و بخش بزرگی از شهروندان ایرانی به نا حق با تنگدستی  وفقر دست و پنجه نرم می کنند. کارتن خوابی، فحشا، اعتیاد، بیکاری، گرانی و معضل کودکان کار بیداد می کند. اختلاس های نجومی رو به افزایش است و روزانه شاهد ورشکستگی بانک ها و به طبع آن مال باختگی سپرده گذاران هستیم.

اکنون که خوزستان مقاوم و زر خیز و لطمه خورده از جنگ، آب و برق ندارد و در گرمای پنجاه درجه از نفس افتاده است. فرزندان ایران در کردستان، سیستان و بلوچستان، ترکمن صحرا،ایلام، کهکیلویه و بویراحمد و دیگر نقاط کشورمان در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سرکوب به سر می برند. بر  ما ایرانیان آزاده است که  نوک پیکان اعتراضی خود را به سوی حاکمان اختلاس گر به سر هدف بگیریم. آمار سرمایه های چپاول شده ملت ایران که تحت نام دین ،در چهار گوشه دنیا به صورت کاخ های افسانه ایی سر برافراشته اند، لیست اموال قدس رضوی و صد ها بنیاد ریز و درشت تحت نظر خامنه ایی را فاش نماییم.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همگان دعوت می کند به گردهمایی های اعتراضی پیوسته و در برابر جور و ستم حکومتی یک صدا و هدفمند موج ملی برای تغییر بنیادین برپا کنیم. به ویژه از نیروهای انتظامی می خواهیم تا در نبود دادگران مردمی به پشتیبانی از مردم ستمدیده ایران، پاسداران جان و مال آنها باشند.

پاینده ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد